Danh ngôn Tiếng Anh
DANH NGÔN TIẾNG ANH VỀ TÌNH BẠN

DANH NGÔN TIẾNG ANH VỀ TÌNH BẠN

- A good laugh is sunshine in a house
Một tiếng cười vui vẻ là ánh nắng mặt trời trong nhà
- To like and disklike the same thing, that is indeed true friendship
Yêu và ghét cùng một thứ, đó mới chình là tình bạn thật s


Facebook