I DON'T WANNA LIVE FOREVER - Zayn & Taylor Swift

I DON'T WANNA LIVE FOREVER - Zayn & Taylor Swift

Ngày đăng: 04:54 PM 12/09/2017 - Lượt xem: 126

Lời bài hát Ý nghĩa
[Zayn]

 

Been sitting, eyes wide open behind these four walls hoping you’d call

It’s just a cruel existence like there’s no point hoping at all

Baby, baby, I feel  crazy, up all night, all night and every day

Give me something, oh, but you say nothing

What is happening tonight?

I don’t wanna live forever, ’cause I know I’ll be living in pain

And I don’t wanna fit wherever

I just wanna keep calling your name until you come back home ( x3)

Cô đơn giữa bốn bức tường hy vọng em sẽ gọi

 

Cuộc sống ác nghiệt, chẳng có hy vọng nào cho anh

Em yêu ơi, em yêu à, anh phát điên mất rồi, anh thao thức ngày đêm

Hãy cho anh điều gì đó, nhưng sao em không cất lời

Chuyện gì đang xẩy ra tối nay ?

Anh chẳng muốn sống mãi trên cuộc đời này, bởi anh biết chỉ còn là nổi đau

Và anh chẳng muốn gồng mình ở nơi nào cả

Anh chỉ muốn gọi mãi tên em cho đến khi em quay trở về chốn cũ (x3)

[Taylor Swift]

 

I’m sitting, eyes wide open and I got one thing stuck in my mind

Wondering if I dodged a bullet or just lost the love of my life

Baby, baby, I feel crazy, up all night, all night, and everyday

I gave you something, but you gave me something

What is happening tonight?

Em đang ngồi đây, thao thức và quẩn quanh trong một suy nghĩ

 

Tự hỏi là mình đã thoát một nổi đau hay đã tuột mất tình yêu của đời mình

Anh yêu ơi, anh yêu à, em phát điên mất rồi, em thao thức ngày đêm

Hãy cho em điều gì đó, nhưng sao anh không cất lời

Chuyện gì đang xẩy ra tối nay ?

[Zayn ft Taylor]

 

I don’t wanna live forever, ’cause I know I’ll be living in pain

And I don’t wanna fit ( fit, babe) wherever (wherever)

I just wanna keep calling your name until you come back home(x3)

Ta chẳng muốn sống mãi trên cuộc đời này, bởi ta biết chỉ còn là nổi đau

 

Và ta chẳng muốn gồng mình ở nơi nào cả

Ta chỉ muốn gọi mãi tên nhau cho đến khi mình quay trở về chốn cũ (x3)

[Zayn]

 

I’ve been looking sad in all the nicest places

Baby, baby, I feel crazy

Anh vẫn não nề dù là nơi đẹp nhất

 

Em yêu ơi, em yêu à, anh phát điên mất rồi

[Taylor Swift]

 

I see you around in all these empty faces

Nơi đâu em cũng chỉ thấy hình bóng anh
[Zayn]

 

All night, all night and every day

Anh thao thức ngày đêm
[Taylor Swift]

 

I’ve been looking sad in all the nicest places

Em vẫn não nề dù là nơi đẹp nhất
[Zayn]

 

Give me something, oh, but you say nothing

Hãy cho anh điều gì đó, nhưng sao em không cất lời
[Taylor Swift]

 

Now I’m in a cab, tell’em where your place is

What is happening tonight?

Giờ em đang trên taxi, hãy cho em biết địa chỉ nhà anh ngay

 

Chuyện gì đang xẩy ra tối nay?

[Zayn]

 

I don’t wanna live forever, ’cause I know I’ll be living in pain

And I don’t wanna fit wherever

I just wanna keep calling your name until you come back home(x3)

Anh chẳng muốn sống mãi trên cuộc đời này, bởi anh biết chỉ còn là nổi đau

 

Và anh chẳng muốn gồng mình ở nơi nào cả

Anh chỉ muốn gọi mãi tên em cho đến khi em quay trở về chốn cũ( x3)

[Zayn ft Taylor]

 

I just wanna keep calling your name until you come back home

Until you come back home…

Ta chỉ muốn gọi mãi tên nhau cho đến khi mình quay trở về chốn cũ

 

Cho đến khi mình quay trở về nhà…

0977575626
Facebook
Facebook