LIÊN TỪ part 2

LIÊN TỪ part 2

Ngày đăng: 04:54 PM 15/08/2017 - Lượt xem: 264

LIÊN TỪ part 2

  1. Liên từ phụ thuộc (subordinating conjunctions)
  • Loại liên từ phụ thuộc nối kết các nhóm từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng khác nhau – mệnh đề phụ với mệnh đề chính trong câu.

  • Một số liên từ:

As: bởi vì, sau khi

Ví dụ:

As it is very cold, you should wear warm clothes.

Bởi vì trời rất lạnh, mang nên mặc quần áo ấm.

We will have a holiday as this project is finished.

Chúng tôi sẽ có một kì nghỉ sau khi dự án này kết thúc.

After: sau khi

Ví dụ:

After I came home, he called me.

Sau khi tôi về nhà anh ấy đã gọi cho tôi.

Although/ though: mặc dù

Ví dụ:                     

Although he worked hard, he failed the exam.

Mặc dù anh ấy đã học hành chăm chỉ nhưng anh ấy vẫn trượt kì thi.

Before: trước khi

Ví dụ:

He left before his friend came.

Anh ấy đã rời đi trước khi bạn anh ấy đên.

Because: bởi vì

Ví dụ:

I felt tired, because I stayed up late last night.

Tôi cảm thấy mệt vì đêm qua tôi đã thức khuya.

For: bởi vì

Ví dụ:

He is happy, for he has a good job.

Anh ấy cảm thấy vui vì anh ấy có một công việc tốt.

If: nếu, giá như

Ví dụ:

If I have much free time, I will visit some old friends.

Nếu tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ đi thăm một vài người bạn cũ.

Lest: sợ rằng

Ví dụ:

I take a rain coat, lest it rain.

Tôi mang theo một chiếc áo mưa vì sợ trời sẽ mưa.

Chú ý: sử dụng động từ nguyên thể trong mệnh đ “lest”

Providing/ provided: miễn là

Ví dụ:

Providing you pay me money before Tuesday, I will lend you some.

Miễn là bạn trả tiền cho tôi trước thứ 3 thì tôi sẽ cho bạn vay.

Since: từ khi, bởi vì

Ví dụ:

I have lived here since 2000.

Tôi sống ở đây từ năm 2000.

Since I went to school late, I couldn’t attend the whole lesson.

Bởi vì tôi đến trường muộn nên tôi không thể tham gia được toàn bộ bài học.

So/ so that: bởi vậy, để

Ví dụ:

He was ill, so he didn’t go to work.

Anh ấy bị ốm, bởi vậy anh ấy không đi làm.

I save money so that I can buy a bike next month.

Tôi tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe đạp vào tháng tới.

Supposing (= if): giả sử

Ví dụ:

Supposing that happens, what will you do?

Giả sử như điều đó xảy ra, bạn sẽ làm gì?

Than: so với

Ví dụ:

He is busier than you are.

Anh ấy bận rộn hơn bạn.

Unless: trừ khi

Ví dụ:

Unless you finish your homework, you won’t go out.

Trừ khi bạn hoàn thành xong bài tập về nhà, bạn không được ra ngoài.

Until/ till: cho đến khi

Ví dụ:

I will wait until you come home.

Tôi sẽ chờ cho đến khi bạn về nhà.

Whereas: bởi vì, ngược lại

Ví dụ:

Whereas this is a public place, you shouldn’t speak loudly.

Bởi vì đây là nơi công cộng, bạn không nên nói to.

You are short, whereas your sister is tall.

Bạn thấp nhưng ngược lại chị gái bạn thì cao.

Whether: hay không

Ví dụ:

I do not know whether I should choose it or not.

Tôi không biết liệu có nên chọn nó hay không.

While: khi, trong khi, mặc dù.

Ví dụ:

While my family was having a dinner, Tom came.

Trong lúc gia đình tôi đang ăn tối thì Tom đến.

While some friends play volleyball, Tony plays badminton.

Trong khi một vài người bạn chơi bóng chuyền thì Tony chơi cầu lông.

While I am not excellent, I will try my best to reach goal.

Mặc dù tôi không xuất sắc nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt mục tiêu.

As if /As though = in a similar way: cứ như thể là

Ví dụ:

The child ate as though he had been hungry for a long time.

Đứa bé ăn như thể là đã bị đói lâu rồi.

As long as: miễn là

Ví dụ:

As long as I am not busy, I will help you.

Miễn là tôi không bận thì tôi sẽ giúp bạn.

As soon as: ngay khi

Ví dụ:

Call me as soon as you come home.

Hãy gọi cho tôi ngay sau khi bạn về nhà.

In case: Trong trường hợp…

Ví dụ:

Take an umbrella in case it rains.

Hãy mang theo chiếc ô trong trường hợp trời mưa.

Or else = otherwise: nếu không thì

Ví dụ:

Pay attention or else you won’t understand what I say.

Hãy chú ý nếu không thì bạn sẽ không hiểu những gì tôi nói.

So as to = in order to: để

Ví dụ:

We study hard to get good mark.

Chúng tôi học hành chăm chỉ để được điểm cao.

Chú ý: Ngoài liên từ, chúng ta có thể sử dụng các trạng từ liên kết như therefore, otherwise, nevertheless, thus, hence, furthermore, consequently…

Ví dụ:

We left early; however, we were late because of traffic jam.

Tuy chúng tôi đã đi sớm nhưng chúng tôi vẫn bị muộn bởi ách tắc giao thông.

He is very lazy; therefore, he is fired off.

Anh ấy lười biếng nên anh ấy đã bị sa thải.

 

Lan Anh Edition

Dẫn Đầu Xu Thế Dòng Sách Tiếng Anh

 

CÁC BÀI VIẾT THAM KHẢO

Bí quyết Tiếng Anh cho người mất gốc

Mẹo hay để giao tiếp Tiếng Anh như người bản ngữ

Học từ vựng Tiếng Anh nhanh và hiệu quả

Trẻ nhỏ nên học Tiếng Anh như thế nào

Chìa khóa giúp nghe hiểu Tiếng Anh hiệu quả

Mẹo hay để làm bài thi Tiếng Anh nhanh chính xác

Bật mí những bí quyết truyền tải kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh dành cho giáo viên,      

Từ điển Tiếng Anh

Những đầu sách Tiếng Anh bổ ích

Nơi giải đáp tất cả những thắc mắc về Tiếng Anh của bạn

 

 

0977575626
Facebook
Facebook