Tin Tức
THÀNH NGỮ: BACK TO SQUARE ONE

THÀNH NGỮ: BACK TO SQUARE ONE

A: My boss didn't like my video project. She told me to redo it. Now I have to go back to square one.
(Sếp của tôi không thích dự án video mà tôi đã làm. Cô ấy bảo tôi làm lại. Giờ tôi phải bắt đầu lại từ đầu.)

BỨT PHÁ TIẾNG ANH BẰNG CÁCH XEM PHIM ĐÚNG TRÌNH ĐỘ

BỨT PHÁ TIẾNG ANH BẰNG CÁCH XEM PHIM ĐÚNG TRÌNH ĐỘ

Là một dân chuyên ngữ được đào tạo ngành sư phạm tiếng Anh bài bản từ đại học lên đến thạc sỹ nhưng tôi có thể khẳng định rằng nếu bạn muốn luyện nói tiếng Anh tự nhiên, chuẩn xác, không lo sợ ai dạy mình phát âm sai…. hãy học qua phim.

THÀNH NGỮ "SLAP SOMEONE IN THE BACK"

THÀNH NGỮ "SLAP SOMEONE IN THE BACK"

Nếu bạn hiểu câu thành ngữ này theo nghĩa đen thì rất có thể bạn sẽ vướng vào một vụ phiền toái lớn với cảnh sát, vì nghĩa đen của nó là cầm con dao hay vật sắc nhọn nào khác đâm vào lưng ai đó.

THÀNH NGỮ : ANY PORT IN A STORM

THÀNH NGỮ : ANY PORT IN A STORM

IDIOMS (Thành ngữ) là các cụm từ mà ý nghĩa của nó – không chỉ đơn thuần là nghĩa đen của các từ ghép lại – mà thường mang nghĩa bóng.

CÂU HỎI YES/NO THỂ PHỦ ĐỊNH

CÂU HỎI YES/NO THỂ PHỦ ĐỊNH

1. We usually use negative yes-no questions to check or confirm something we believe or expect to be the case, or when we consider that something is the best thing to do:

THÀNH NGỮ TIẾNG ANH VỚI "BODY" PART 2

THÀNH NGỮ TIẾNG ANH VỚI "BODY" PART 2

Heart (tim)

+ break someone's heart: làm tổn thương ai đó

THÀNH NGỮ TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ "FOOD"

THÀNH NGỮ TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ "FOOD"

Thành ngữ tiếng Anh là một phạm trù tuy vui nhưng đôi khi lại khiến bạn phải vò đầu bứt tai vì không thể nắm được hết ý nghĩa. Thậm chí, còn có những câu thành ngữ chứa toàn đồ ăn mà nếu bạn dịch sát nghĩa là đảm bảo không hiểu gì luôn cho xem. Thế nê


0977575626
Facebook
Facebook