Take me to your heart

Take me to your heart

Ngày đăng: 12:32 AM 11/10/2017 - Lượt xem: 3,638

Hiding from The Rain and Snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat

So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl

[Chorus"
Take me to your heart, take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true

They say nothing lasts forever
We're only here today
Love is now or never
Bring me far away

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is - be my guiding star
It's easy take me to your heart

Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and see some friends
But they don't really comprehend

Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me wanna sing

[Chorus"
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true

Lẩn tránh dưới cơn mưa và tuyết
Cố gắng quên đi nhưng anh sẽ không từ bỏ
Mãi dõi theo dòng người trên phố đông
Lắng nghe nhịp đập trái tim mình

Có quá nhiều người trên thế gian này
Nói anh nghe đi, nơi đâu anh tìm được một người như em?

[Chorus"
Dẫn lối anh đến trái tim em, đưa anh đến linh hồn em
Hãy trao anh bàn tay này trước khi anh già cỗi
Cho anh biết tình yêu là gì đi - chẳng có gợi ý gì cả
Chứng minh rằng điều kì diệu có thể thành hiện thực

Mọi người nói chẳng thứ gì là trường cửu bất diệt
Hiện tại chỉ có chúng ta nơi đây
Tình yêu là bây giờ hoặc không bao giờ nữa
Mang anh đi thật xa....

Dẫn lối anh đến trái tim em, đưa anh đến linh hồn em
Hãy trao anh bàn tay này, ôm lấy anh
Cho anh biết tình yêu là gì đi - hãy là vì sao dẫn đường
Dễ thôi, dẫn lối anh đến trái tim em

Đứng trên ngọn núi cao
Nhìn vầng trăng qua bầu trời trong xanh
Anh nên đến gặp gỡ bạn bè
Nhưng họ chẳng thực sự hiểu được

Chẳng cần nói nhiều đâu, không nói gì cả
Tất cả anh cần là một người khiến anh muốn hát lên

[Chorus"
Dẫn lối anh đến trái tim em, đưa anh đến linh hồn em
Hãy trao anh bàn tay này trước khi anh già cỗi
Cho anh biết tình yêu là gì đi - chẳng có gợi ý gì cả
Chứng minh rằng điều kì diệu có thể thành hiện thực

 

_____________Học Tiếng Anh qua bài hát_________________

 

 

  1. Hiding from the rain and snow:  Tương tự như trong tiếng Việt, trong tiếng Anh cũng sử dụng một số hình ảnh để làm phép ẩn dụ diễn tả một điều khác. Ở trong câu hát, các danh từ "rain and snow" được dùng như phép ẩn dụ về sự khó khăn, khắc nghiệt của cuộc đời. Trái với nó khi ta nói đến sự hạnh phúc, vui vẻ ta dùng "rainbow", "sun shine", ....
  2. Take somebody to something: Dẫn ai đến đâu, đưa ai đó đến cái gì"take me to your heart" : Dẫn lối anh đến trái tim em.
  3.  Trying to forget but I won't let go:  "let go": từ bỏ, buông ra. Ta có "try to do something" có nghĩa "cố gắng làm gì đó" trong khi "try something/ doing something" lại có nghĩa "thử làm gì", một nghĩa khác của "try" nữa là "xét xử (án)". Ví dụ: "I tried hard not to laugh." (Tôi cố gắng lắm để không cười.), "John isn't here. Try phoning his home number." (John không có ở đây. Thử gọi đến số điện thoại nhà anh ta xem sao.), "The case was tried before a jury." (Vụ án này được xét xử trước một bồi thẩm đoàn.
  4.  All I need is someone who makes me wanna sing: 
  • Cấu trúc mệnh đề qua hệ : "someone who makes me wanna sing"
  • make somebody do somthing: Ví dụ: You make me wanna go out.4. 
Facebook