UNTIL YOU - Shayne Ward

UNTIL YOU - Shayne Ward

Ngày đăng: 04:02 PM 12/09/2017 - Lượt xem: 112

Until you - khi em xuất hiện

Cuộc sống của anh trôi qua thật bình lặng
Nhưng em đã làm cho nó tươi đẹp hơn
Anh thích cái cách mà em tới bên anh mặc cho hoàn cảnh
Anh không muốn chạy trốn nữa
Mà chỉ muốn cùng em chia sẻ cuộc sống
Khi em gặp khó khăn
Anh chỉ muốn cùng em gánh vác
Em yêu, hãy cho anh biết anh có thể làm gì
Dường như chẳng có ai hiểu anh ngoài em
Chẳng có ai yêu thương anh ngoài em
Chẳng có ai quan tâm đến anh ngoài em
Em yêu, chẳng có ai ngoài em cả

Em yêu, có thể em sẽ rất bất ngờ
Anh đã bị em hớp hồn
Anh không bao giờ biết rằng anh đã để lỡ mất điều gì 
Cho tới khi em có tất cả mọi thứ em muốn

Anh không muốn chạy trốn nữa
Mà chỉ muốn cùng em chia sẻ cuộc sống
Khi em gặp khó khăn
Anh chỉ muốn cùng em gánh vác
Em yêu, hãy cho anh biết anh có thể làm gì
Dường như chẳng có ai hiểu anh ngoài em
Chẳng có ai yêu thương anh ngoài em
Chẳng có ai quan tâm đến anh ngoài em
Em yêu, chẳng có ai ngoài em cả

Một điều hiển nhiên, nếu anh để mất em 
Cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa nữa
Vì anh chưa bao giờ nhận ra tình cảm của mình dành cho em
Anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy cho đến khi gặp em

Dường như chẳng có ai hiểu anh ngoài em
Chẳng có ai yêu thương anh ngoài em
Chẳng có ai quan tâm đến anh ngoài em
Em yêu, chẳng có ai ngoài em cả

Dường như chẳng có ai hiểu anh ngoài em
Chẳng có ai yêu thương anh ngoài em
Chẳng có ai quan tâm đến anh ngoài em
Em yêu, chẳng có ai ngoài em cả

0977575626
Facebook
Facebook