Xây dựng giáo trình

Xây dựng giáo trình

Ngày đăng: 12:32 PM 01/07/2017 - Lượt xem: 3,100

Lan Anh Edition mong muốn hợp tác với các lớp học, trung tâm tiếng Anh trong nước trên phương diện giáo trình giảng dạy tiếng Anh. Ê kíp chuyên làm giáo trình của công ty Lan Anh Edition đã có nhiều năm nghiên cứu xu hướng dạy học tiếng Anh của các nước và các trung tâm tiếng Anh trong nước nên sẵn sàng đưa ra những nhận định và giáo trình phù hợp với tâm lý người học Việt Nam và trên hết là định hướng phát triển riêng của từng đối tác.

 

Facebook